Proveli smo prekrasnih 5 dana  u Mostaru,  za što su zaslužni naši domaćini iz SD Hercega.  Prvenstveni razlog dolaska, osim druženja, bio je tečaj topografskog snimanja objekata. 5 članova SD Karlovac su u 2 dana u sklopu obuke održali predavanja, s polaznicima na području Podveležja „crtali“ špilju od 30m i  naknadno precrtavali nacrte, napravili spajanje i digitaliziranje nacrta. Osim tečaja, zajedno sa članovima SD Herceg istražili smo i topografski snimili jamu Stubička golubinka. Jama je od prije poznata i bila je istražena do  40 m dubine, ovom prilikom došli smo do dna na 76 m.