Plan je bio jedan, kasnije se malo modificirao do skroz promjenio po pitanju objekata koji će se istraživati u ovoj akciji. Uglavnom 11 članova SD Karlovac i 4 člana SD Veles našli su i istražili 3 objekta, ukupne dubine 33 m ( 11 m, 6 m, 16.5 m) i pritom ponijeli 300 m špage. Iako je došlo do sraza očekivanog i dobivenog, prilika je bila odlična za odraditi mini tečaj topografskog snimanja, tako da su mlađi članovi uz pjesmu i veselje nacrtali ova 3 objekta.