Vikend 28.-29.04. odlučili smo provesti istražujući 2 nova objekta koja smo zabilježili u 10. mjesecu prošle godine.

Prvi objekt koji smo istraživali u subotu, Jama Atlas, pronašli smo rekognosciranjem i nalazi se otprilike 350 m zračne linije udaljena od ulaza Gornje Cerovačke u smjeru jugozapada. Objekt je jednostavan, dubine 46 m, na dnu postoje 2 penja kao moguća perspektiva za nastavak.

U nedjelju smo se spustili u drugi objekt, Bracina jama, koji se nalazi 500 m istočno od odašiljača Ćelavac. Ulaz u jamu nam je pokazao nadzornik u Parku prirode Velebit Josip Frketić – Jopa, a njemu je ulaz pokazao „Braco“ iz šumarije, pa eto, da se bar imenom zahvalimo poštenom nalazniku jame koji se potrudio i dojavio podatke.

Spustili smo se na oko 80 m dubine, pomoću više manjih skokova, ulazna vertikala je oko 20 m. Trenutno postoji nekoliko upitnika u jami, od kojih je najperspektivnije suženje na samom dnu. Suženje je moguće proći u sljedećem istraživanju.

U vikend akciji su učestvovala 3 člana SDK, a vrhunski domaćini su kao nebrojeno puta do sada bili Ante i Natali iz Kijana.