Skup speleologa Hrvatske – Karlovac 2016. održat će se u Karlovcu od 18.–20.11.2016. i biti dio manifestacije Dani speleologije u Karlovcu 2016. kojom će se promovirati speleologija kroz niz otvorenih predavanja, izložbi i demonstracija, u razdoblju od 22. 10. – 25. 11. 2016.

Program Skupa speleologa održat će se u Šumarskoj i drvodjeljskoj školi gdje će se vršiti i prijava sudionika Skupa. Noćenje sudionika osigurano je u športskoj dvorani Šumarske i drvodjeljske škole od petka 18.11. od 19.00. sati na dalje.

Osim stručnog dijela programa, organizira se i Speleo-olimpijada te zabavni dio programa. Svim sudionicima Skupa osiguran je popust na ulaznice u Aquatiku, novootvoreni karlovački slatkovodni akvarij te posjet Speleoteci u Znanstvenoj čitaonici Aquatike.