Speleološko društvo “Karlovac” organizira tradicionalnu speleološku školu s početkom u četvrtak 1. ožujka 2018. u 19.00. sati. Cilj škole je da se zainteresirani kandidati upoznaju sa speleologijom kao znastveno-tehničkom disciplinom te savladaju osnovne vještine upotrebe speleološke opreme, kretanja kroz prirodu i speleološke objekte, a sve u svrhu poticanja interesa za prirodu, krške fenomene i aktivno provođenje slobodnog vremena.

Škola traje pet tjedana, a sastoji se od deset predavanja te pet terenskih vježbi (tri jednodnevne i dvije dvodnevne). Predavanja se održavaju jednom tjedno u prostorijama Speleološkog društva “Karlovac” na Strossmayerovom trgu u Karlovcu. Terenske vježbe obuhvaćaju orijentaciju i kretanje u prirodi, obilazak poznatih speleoloških objekta na području Karlovačke županije, uvježbavanje tehnike savladavanja speleoloških objekata (spuštanje, penjanje).

Škola se provodi u okviru programa izobrazbe Hrvatskog speleološkog saveza, a po završetku škole polaznici stječu kategoriju „speleološki pripravnik“. Voditelj ovogodišnje škole je instruktor speleologije Željko Baćurin, a uz njega polaznike će podučavati i uvježbavati i ostali instruktori i demonstratori Speleološkog društva “Karlovac”.

Svi zainteresirani mogu se za informacije i prijave obratiti direktno u Speleološkom društvu “Karlovac” na redovitim sastancima četvrtkom u 21:00. u prostorijama na Strossmayerovom trgu 8. Informacije i prijave mogu se vršiti i putem e-maila: speleo.karlovac@gmail.com, ili na telefon 098/818-057.

Što nakon škole? Nakon uspješno završene speleološke škole polaznici stječu pravo punopravnog članstva u SD Karlovac te se dalje mogu uključiti u bogat program aktivnosti Društva koji se odnosi na istraživanje špilja i jama na području cijele Hrvatske, a i van njenih granica.

Sadržaj:
– predavanja četvrtkom u 19:00. u prostorijama Speleološkog društva “Karlovac”
– tereni – tri jednodnevna i dva dvodnevna, održavaju se vikendom

Cijena: 500,00 kn

Školarina uključuje:
– članarinu u SD Karlovac i Hrvatskom speleološkom savezu za 2018. godinu
– osiguranje
– troškove prijevoza
– korištenje speleološke opreme
– nastavne materijale
– izdavanje diplome „speleološki pripravnik“ Hrvatskog speleološkog saveza