31.05. – 01.06. 2018. proveli smo na području Gračaca kod naših dragih domaćina Natali i Ante u Kijanima. 31.05. otišli smo završiti topografsko snimanje poznatih kanala u Jami na Javoru. Dok je jedna ekipa crtala, druga je ispenjala dva penja u bočnoj dvorani iza “Sahare” oba završavaju pa su odmah i topografski snimljena. Trenutačno topografski snimljena stvarna duljina jame iznosi 737,5 m. Sljedeći dan otišli smo u novootkrivenu Bracinu jamu na Ćelavcu. Opet u dvije ekipe – jedna crtačka, druga za razbijanje. Spustili smo se do suženja na 77 m te je crtačka ekipa krenula sa topografskim snimanjem prema van dok se razbijačka zavukla u suženje i počela sa radom. Nakon cca 2 sata dok je crtačka ekipa već radila na ulaznoj vertikali, začuo se povik iz dubina: dođite crtat!!! S obzirom na nedostatak vremena budući se taj dan trebalo vratiti u Karlovac, odlučili smo završiti ulazni dio a nove dijelove ostaviti za neki drugi put. Ukupno je topografski snimljeno je 78 m dubine, stvarne duljine 103m. Nakon razbijenog suženja slijedi 30 m vertikala pa opet suženje koje treba proširiti a iza kojeg se ponovo nalazi veći prostor.