Speleološko društvo Karlovac ovo proljeće (travanj – srpanj) organizira tradicionalnu, 21. po redu, speleološku školu. Cilj škole je da se zainteresirani kandidati upoznaju s osnovama speleologije te savladaju osnovne vještine upotrebe speleološke opreme, kretanja kroz prirodu i speleološke objekte, a sve u svrhu poticanja interesa za prirodu, krške fenomene i aktivno provođenje slobodnog vremena. Škola traje pet tjedana, a sastoji se od deset predavanja te pet terenskih vježbi (tri jednodnevne i dvije dvodnevne). Predavanja se izvode jednom tjedno u prostorijama Speleološkog društva Karlovac na Strossmayerovom trgu u Karlovcu. Terenske vježbe obuhvaćaju orijentaciju i kretanje u prirodi, obilazak i spuštanje u poznatije speleološke objekte na području Karlovačke županije, savladavanje i uvježbavanje tehnike kretanja u speleološkim objektima (spuštanje, penjanje) te priključivanje akcijama istraživanja.

Po završetku škole polaznici stječu kategoriju „speleološki pripravnik“.

Svi zainteresirani mogu se za informacije i prijave obratiti direktno u Speleološkom društvu Karlovac. Redoviti sastanci se održavaju četvrtkom u 21:00 u prostorijama na Strossmayerovom trgu 8. Informacije i prijave mogu se vršiti i putem e-maila: speleo.karlovac@gmail.com, ili na telefon: 098/818 057

Što nakon škole? Nakon uspješno završene speleološke škole polaznici stječu pravo punopravnog članstva u SD Karlovac te se dalje mogu uključiti u bogat program aktivnosti društva koji se ponajviše odnosi na istraživanje špilja i jama na području cijele Hrvatske, a i van njenih granica.

Troškovi škole 300 kn, a oni uključuju:
– članarinu u SD Karlovac i Hrvatskom speleološkom savezu za 2017. godinu
– osnovno osiguranje
– korištenje speleološke opreme
– nastavne materijale
– izdavanje diplome „speleološki pripravnik“